Praktijkanalyse

Praktijkanalyse

Met de praktijkanalyse weet u snel of uw praktijk op orde is. In hoeverre u voldoet aan de wet- en regelgeving voor de mondzorg van dit moment.

In een kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen, de samenstelling van uw team en organisatie van uw praktijk. Ons aanbod stemmen we daarop af.

Met een praktijkbezoek brengen we de huidige praktijksituatie in beeld op het gebied van kwaliteit, veiligheid en personeelsbeleid. Ook de praktische vertaalslag van de richtlijn Infectiepreventie komt ruim aan bod.
We analyseren en informeren o.a. over de volgende wettelijke verplichtingen:

  • Arbowet
  • Infectiepreventie
  • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg(Wkkgz)
  • Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
  • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
  • Gevaarlijke Stoffen
  • Kernenergiewet (KEW)
  • Informatiebeveiliging en privacy (AVG)
  • Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders (WTZa)

Na een week ontvangt u van ons een verslag en plan van aanpak. In een persoonlijk gesprek lichten we de uitkomsten aan u toe.

Praktijk op orde?!

Is de praktijk (nog) niet op orde? Dan is er werk aan de winkel. Maar hoe dan? En wanneer? De vervolgstappen zijn afhankelijk van de fase en omstandigheden waarin de praktijk zich bevindt. Zelf doen, delegeren of uitbesteden: we adviseren u graag over de mogelijkheden. Uiteindelijk bepaalt u het gewenste kwaliteitsniveau.

De praktijkanalyse is ook de start van het traject Praktijk op orde. Een kwaliteitsimpuls voor het hele team.

Praktijk op orde!
Dat is een mooie bevestiging. En een geruststelling. Maar ook een stevige basis voor een eventuele volgende stap. Op naar de visitatie. De praktijk naar een hoger plan tillen. Voorbereiding op praktijkovername. Zo kent iedere praktijk zijn eigen dynamiek. Hoe hoog legt u de lat?

IGJ, NZa, Arbeidsinspectie

Met de praktijkanalyse neemt u zelf het initiatief voor de status van de kwaliteit van uw praktijk. Het verslag van het praktijkbezoek is een momentopname, maar vaak ook een eyeopener en wake-up call. Zó had de inspectie de praktijk ook aan kunnen treffen…

Het plan van aanpak laat zien dat u zich bewust bent van de tekortkomingen. U organiseert uw eigen toezicht, neemt verantwoordelijkheid en toont aan dat aan verbeteringen gewerkt wordt. Het plan van aanpak is ook een eerste aanzet tot een -verplicht- kwaliteitssysteem en -handboek.

De IGJ, NZa en Arbeidsinspectie zullen onder de WTZa op basis van big data hun toezichtstaken uitbreiden. Wees je dus bewust van de digitale zichtbaarheid van uw praktijk op basis van openbare bronnen. Denk aan: praktijkwebsite, Zorgkaart Nederland, AGB-register, Kamer van Koophandel, etc.

Meer weten over onze praktijkanalyse? Maak een afspraak!