Praktijkanalyse

Praktijkanalyse Alles onder controle?!

In een kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen, de samenstelling van uw team en organisatie van uw praktijk. Ons aanbod stemmen we daarop af.

Tijdens een ééndaags praktijkbezoek brengen we uw huidige praktijksituatie in beeld op het gebied van kwaliteit, veiligheid en personeelsbeleid. We informeren u over de wettelijke verplichtingen op het gebied van o.a.:

  • Arbowet
  • Infectiepreventie
  • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg(Wkkgz)
  • Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
  • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
  • Gevaarlijke Stoffen
  • Kernenergiewet (KEW)
  • Informatiebeveiliging en privacy (AVG)

Na een week ontvangt u van ons een verslag met onze bevindingen en een plan van aanpak. In een persoonlijk gesprek lichten we de uitkomsten aan u toe.

Wij adviseren u over de vervolgstappen, u bepaalt het gewenste kwaliteitsniveau. Deze is immers mede afhankelijk van de fase en omstandigheden waarin u en uw praktijk zich bevinden.

We bespreken uw mogelijkheden om de taken uit te voeren, waarbij wij u desgewenst kunnen ondersteunen.

Meer weten over onze praktijkanalyse? Maak een afspraak!