Praktijk op orde

Praktijk op orde

Met het traject ‘Praktijk op orde’  brengen we de kwaliteit van de praktijk op een hoger plan. We zorgen in een periode van 3-4 maanden (zo lang als nodig, zo kort als mogelijk) samen met uw team dat uw praktijk voldoet aan de wettelijke eisen waarop de verschillende Inspecties toetsen. De belangrijkste resultaatgebieden zijn:

Een goed gedocumenteerde praktijkorganisatie

Uitzoeken, opruimen, ordenen en organiseren. Zo leggen we samen de basis voor een eenvoudige en goed georganiseerde praktijkadministratie. Dat geeft rust. Voor u als praktijkhouder, maar minstens zo belangrijk: voor de medewerkers die er mee moeten werken. Of het nou gaat om gebruikershandleidingen, onderhoud, KEW-dossier, verslagen van werkoverleg, enz. Ook de personeelsdossiers nemen we onder de loep. Zoveel mogelijk digitaal, waar nodig in mappen. U grijpt nooit meer mis.

Kritische bedrijfsprocessen vertalen we naar de specifieke situatie van uw praktijk. Deze protocollen maken deel uit van het Handboek Praktijkondersteuning.

Goed geïnformeerde medewerkers

We geven informatie en voorlichting over risico’s en preventie bij het werken in een tandartspraktijk in een vorm van werkoverleg die past in uw praktijk. Ook besteden we aandacht aan de samenwerking in het team.

Uw assistentes vormen de spil in uw bedrijfsvoering! Zij kennen uw praktijk als geen ander. Wij betrekken hen nadrukkelijk bij het kwaliteitsbeleid. De theorie: ‘een continu en cyclisch proces van verbetering van bedrijfsprocessen’ brengen zij straks in praktijk.

We maken uw medewerkers bewust van en vertrouwd met kwaliteitsdenken. Ons enthousiasme motiveert en inspireert. Na afloop zijn zij prima in staat delen van het proces zelfstandig uit te voeren.

Kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem

Handboek Praktijkondersteuning

Handboek Praktijkondersteuning

Een kwaliteitshandboek vormt de basis van een kwaliteitssysteem waarin het kwaliteitsbeleid van uw organisatie wordt vastgelegd. Ons Handboek Praktijkondersteuning is een eenvoudig en praktisch handboek waar uw medewerkers eenvoudig mee kunnen werken. Het bevat informatie, instructie, (verplichte) protocollen en formulieren en wordt verder aangevuld tijdens het proces dat we doorlopen.

Uw Handboek Praktijkondersteuning is op maat gemaakt voor uw praktijk. Het dient drie doelen:

  • naslagwerk voor uw huidige medewerker(s)
  • inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers
  • verantwoording voor toezichthoudende instanties.

Na afloop van deze periode zijn uw medewerkers in staat om het handboek te onderhouden en (nog belangrijker) zelfstandig uitvoering te geven aan het kwaliteitsbeleid. Continu en cyclisch. Zelfstandig en zelfverzekerd.

Nazorg

Onze betrokkenheid eindigt hier niet. Na afloop kunt u altijd op ons terugvallen voor ondersteuning. Of het nu gaat om een simpele vraag, het begeleiden van werkoverleg, incidentele managementtaken of als sparringpartner bij actuele vraagstukken in uw praktijk.

Met een jaarlijkse update houdt u de vinger aan de pols.

Meer weten over ons traject Praktijk op orde? Maak een afspraak!