Begeleiding/ coaching team

Begeleiding en coaching van het team als voorwaarde voor succes

De tandarts/praktijkhouder vervult drie rollen: tandarts, werkgever, ondernemer. De rol van tandarts is vaak een passie, een natuurlijke rol.  De kwaliteiten en vaardigheden als werkgever en ondernemer worden niet zelden met vallen en opstaan geleerd. Door wettelijke eisen en toenemende praktijkomvang groeien de niet-patiëntgebonden taken. In de solopraktijk voert u ze zelf uit, in de grotere praktijk vaak samen met een praktijkmanager. Maar wilde u wel manager worden?

Tandartspraktijkondersteuning heeft een andere kijk op organiseren. Meer management, planning en controle is niet het antwoord.

Wij geloven in de kracht van uw team. Uw assistentes kunnen én willen vaak meer dan u denkt. Zij kennen de praktijk van alle dag als geen ander. De beste input om uw bedrijfsvoering op peil te houden of verder te ontwikkelen.

Tandartspraktijkondersteuning begeleidt de werkgever, de praktijkmanager en het team daarbij. Zo halen we samen het beste uit uw medewerkers naar boven. We dagen hen uit een grote(re) mate van zelfstandigheid te ontwikkelen en zo meer verantwoordelijkheid te nemen. Samen bepalen we de kaders waarbinnen zij zelfstandig beslissingen kunnen nemen en taken uit kunnen voeren.

Tandartspraktijkondersteuning: voor zelfstandige en gemotiveerde medewerkers!

Tandartspraktijkondersteuning zet mensen in hun kracht en ondersteunt waar nodig. Individueel of in teamverband. Van assistente tot tandarts. Ons motto is: ‘help mij het zelf te doen’.

Hoe samenwerken leuk blijft

De medewerker

functioneringsgesprekken…, verzuimbegeleiding…, verloop van medewerkers…
Uitdagingen waar je als werkgever de nodige kennis en kunde voor in huis moet hebben. U staat er niet alleen voor. Bij al deze onderwerpen kunnen we samen optrekken. Informatie delen, samen gesprekken voeren, oplossingen zoeken, antwoorden vinden, ervaring opdoen. Als externe (maar persoonlijke en betrokken) partij brengen we lucht in de gesprekken en ruimte voor oplossingen. Een toegevoegde waarde voor zowel werkgever als werknemer. Onze inzet wordt door beiden hoog gewaardeerd.  Met name in de solopraktijk of kleine praktijk staat u er nooit meer alleen voor. Solo, maar niet alleen!

Hoe samenwerken leuk blijft

Hoe samenwerken leuk blijft

Het team

De praktijk groeit. Het team groeit. Taakdelegatie en differentiatie. Parttime werken. Dat alles vraagt om meer communicatie en afstemming. Wie doet wat, wanneer en hoe en waar kan ik het terugvinden? Samenwerken als team vraagt om duidelijke kaders, vertrouwen en verantwoording. Tijd voor kwaliteit! Twee ankers die daaraan bijdragen zijn een (wettelijk verplicht) kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek, hoe beperkt ook. En werkoverleg. Samen afstemmen: wat gaat er goed, wat kan er beter, nieuwe ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen. Alleen met elkaar houd je de kwaliteit hoog en samen maak je de cultuur van de praktijk. Hoe we met elkaar omgaan, wat onze gedeelde normen en waarden zijn.

Regelmatig werkoverleg draagt bij aan een prettige werkomgeving en cultuur. We denken graag mee over vorm en inhoud van het werkoverleg. Voor een professioneel, leuk, dynamisch overleg met betrokken medewerkers. In een veilige setting.

Gedoe in de praktijk

Overal is wat en soms komt alles samen. Voor je het weet heb je gedoe in de praktijk. Heb je een buitenbeentje in het team, is de werkdruk te hoog, durven mensen zich niet uit te spreken. Je doet nog zo je best maar bent niet in staat het patroon te doorbreken. Daar helpen we graag bij. Als betrokken buitenstaander is het vaak makkelijker de groepsdynamiek te herkennen en onderliggende problemen boven te halen. Met een frisse blik en reflectie werken we samen aan een oplossing.

De praktijkmanager

Veruit het grootste deel van het werk als praktijkmanager bestaat uit personeelsbeleid en uitvoering. Naast de zakelijke kant van de praktijkvoering is met name de personele kant een belangrijke taak van praktijkmanager. Wil jij ook een gemotiveerd en zelfstandig team dan vraagt dat kennis, ervaring en competenties die passen bij een coachende stijl van leidinggeven. Je kunt je de theorie eigen maken maar minstens zo belangrijk is hoe je dat in de dagelijkse praktijk toepast. In samenwerking met ons ontwikkel je een authentieke stijl van leidinggeven. Eén die past bij de ontwikkelingsfase van de praktijk en het team. We komen op locatie, maar zijn ook altijd bereikbaar bij acute of complexe vraagstukken. Zo kan je snel sparren, schakelen en afstemmen.

Met een positie naast en tussen tandarts en team kan je er soms best alleen voor staan. Hoe fijn zou het zijn als je dan even kan afstemmen, stoom afblazen, of ideeën kan opdoen. Dat kan! In verschillende rollen kunnen we je ondersteunen en naast je staan als je dat nodig hebt. We zorgen dat jij in je kracht komt of blijft. Bellen, mailen, appen kan altijd. Als flexibele schil om de praktijk zijn wij jouw preventie.
Kijk ook eens op de pagina praktijkmanagement.

Meer weten over onze begeleiding/coaching? Maak een afspraak!